Tømrerfirmaet er grundlagt 1961 Grundlægger: Anders Jørn Andreasen (AJA), Tømrermester i 30 år, uddannet tømrer samt bygningskonstruktør i Randers.
Tidligere oldermand i Aarhus Tømrerlaug samt syn og skønsmand for BYG og Århus Byret.

Nuværende indehaver:
Peter Hald Andreasen, Tømrermester siden 1991, uddannet tømrer samt bygningskonstruktør i Horsens, BTH.

Firmaets arbejder: Alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde samt totalentreprise.

Af større arbejder kan nævnes:

Tilst Amtsgymnasium - Tømrer- og snedkerarbejde
Bispehaven - Gulve og skillevægge
Skejby Sygehus - Tagarbejde
Århus Kommunale Værker - Facadeelementer og styrerum
BST (Bedrift og SundhedsTjenesten) Syd, Århus - Totalentreprise
Telia, Midtjylland - Tømrer- og snedkerarbejde, Malerarbejde og gulvbelægninger
Århus Sporveje, Risskov - Konstruktiv beskyttelse af betomrammer, totalentreprise.
Danmarks Radio - Flyvemaskine og bænke til Julekalender "Jul i Gammelby"
Fritidshjemmet Holmstrupgårdsvej - Tømrer- og snedkerarbejde
Lyngåskolen - Tømrer- og snedkerarbejde